Velikonoce 2012

/media/images/v86.jpg

Již opět se nám blíží Velikonoce 2012 - svátky jara. Jedná se o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista a jedná se o nejvýznamnější křesťanské svátky. Pro nevěřící se jedná také o významné svátky, ale Vánoce jsou mnohem významnější a oblíbenější. Chlapci chodí s pomlázkou, kdy šlehají holky a koledují velikonoční vajíčka, peníze a další sladkosti.

Vyzkoušejte tradiční recepty

Velikonoce jsou také spojeny s velikonoční výzdobou, pletením pomlázky, malováním vajíček,… Učí se velikonoční koledy a pečou se nejrůznějších dobroty jako je velikonoční beránek, mazanec, perníčky, jidáše,…). Podívejte se na recepty, které zde budou již za chvíli.

A kdy budou Velikonoce 2012? Velikonoční pondělí letos připadne na 9. dubna.

Velikonoce 2012 datum

Velikonoční podělí bude 9.4.2012 a Velikonoční neděle bude 8.4.2012. Takže si to nezapomeňte poznačit do kalendáře.
Jak slaví (ve zkratce) dané dny před svátky Křesťané?

Popeleční středa připadá letos na 22.2.2012. V tento den začíná postní doba a čtyřicetidenní období před Velikonocemi. Věřící chodí do kostela na mši a připravují se vzkříšení Krista.
Květná neděle je přesně jeden týden před Velikonoční neděli a oslavuje se příchod Krista do Jeruzaléma. A touto nedělí se zahajuje velikonoční týden, který je nazýván Pašijový týden.
Modré pondělí na oltář v kostele se dává modrá látka.
Šedé (žluté) úterý také se vyvěšuje látka dané barvy.
Škaredá středa - den, kdy byl Ježíš Kristus zrazen Jidášem.
Zelený čtvrtek - jedná se o den poslední večeře Páně, kdy se Kristus loučil s apoštoly. Měly by se jíst zeleně zbarvené potraviny.
Velký pátek - v tomto dni zemřel Ježíš Kristus. Měl by se dodržovat půst.
Bílá sobota - Ježíš v tomto dni už byl uložen v hrobě.
Boží hod - Ježíšův hrob byl v tomto dni nalezen prázdný - bez Ježíšova těla, proto se v tento den oslavuje vzkříšení Krista.
Velikonoční pondělí - koledníci chodí za děvčaty, aby je pořádně prošlehali pomlázkou a za odměnu dostanou malovaná vajíčka.

Další články o Velikonocích.

Už máte nazdobené kraslice a vybraná velikonoční přání a přáníčka?


Vaše komentáře


Napište, co si o tom myslíte


Jméno: